Choď na obsah Choď na menu
 


Profil školy

 

     Naša škola vznikla v roku 1995 odčlenením sa od ZŠ maďarskej na Farskej lúke. Škola sa nachádza na sídlisku, na okraji mesta.

 
     Tvorí ju:

administratívna budova

jednoposchodová budova s učebňami

jednoposchodová budova, kde je umiestnená školská kuchyňa, školská jedáleň, školský klub detí a cvičná kuchynka 

telocvičňa

 
    Výchovno-vzdelávací proces pre 195 žiakov zabezpečuje 14 učiteľov, 2 vychovávateľky. Ďalej na škole pracuje hospodárka, školník a dve upratovačky.

 
     V školskej jedálni pracuje vedúca ŠJ, 4 kuchárky a dve upratovačky.

 
     Na škole pracujú dve oddelenie školskej družiny, ktoré navštevuje 50 detí. Na základe požiadavky rodičov máme zriadené aj jedno oddelenie rannej družiny, ktoré je v prevádzke od 6.30 hod. do začiatku vyučovania.Obrázok